Työturvallisuus on meille tärkeä asia. Asianmukaiset turvavarusteet ja koulutus yhdessä työtapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden säännölllisen seurannan kanssa ovat johtaneet siihen, että työtapaturmien määrä Mestarinikkareissa on pudonnut merkittävästi ja tapaturmien vakavuusaste pienentynyt huomattavasti.

» Takaisin