Sairaalakohteita, pien- ja kerrostalokohteita, sekä kouluja ja päiväkoteja – tällaisissa kohteissa urakoimme parhaillaan pohjoisessa Suomessa. Siinä missä Pohjanmaalla teemme paljolti pientaloja, esimerkiksi Oulussa työskentelemme vastaavasti enemmän kerrostalotyömailla. Vaikka alueelliset erot näkyvät selkeästi, on Pohjois-Suomessa toteutettujen rakennushankkeiden määrä kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. 

“Tällä hetkellä näyttää siltä, että myös loppuvuosi on vilkas, ja saamme olla mukana mitä erilaisemmissa projekteissa. Kaiken kaikkiaan voisi siis sanoa, että erikoisosaamiselle on kosolti kysyntää,” kertoo alueen myyntivastaava Pekka Korpi. 

Parasta aikaa työn alla on siis monenlaisia kohteita, joissa toteutamme pääsääntöisesti niin listoitustyöt kuin karmiasennuksetkin. Näiden ohella teemme ikkunoiden tiiveyskittauksia, ja pientalopuolella toteutamme lisäksi erilaisia panelointitöitä. “Meillä on todella osaavia ja alaansa erikoistuneita asentajia täällä, joten pystymme toteuttamaan näitä erilaisia kohteita hyvinkin laajalla skaalalla,” Korpi lisää.  

Kuvassa Nikkareiden vastavalmistunut pääkonttori.

Kokonaisvaltainen tekeminen on mutkatonta kaikille 

Vaikka perinteisesti jokainen työmaan vaihe on teetetty eri urakoitsijalla, on kiinnostus myös kokonaisvaltaisempia asennuspaketteja kohtaan lisääntynyt niiden häivyttäessä muun muassa tarpeettomia urakkarajoja. “Me pyrimme toiminnassamme kokonaisvaltaisuuteen, sillä se on usein kaikin puolin mutkattomampi tapa toteuttaa peräkkäin ja osin myös päällekkäin tehtäviä sisätöitä,” kertoo pohjoisen alueen tuotantovastaava Aleksi Ahokumpu.  

“Työvaiheiden ketjuttaminen yhdelle urakoitsijalle helpottaa työmaan aikataulusuunnittelua ja usein on myös niin, että yksi asentaja voi sitoutua projektiin pitkäksikin aikaa. Tällöin olemme tietenkin tiuhaan tekemisissä, ja kokemukseni mukaan silloin yhteistyö toimii hyvin ja projekti sujuu muutoinkin jouhevasti.” 

Nikkareilla riittää töitä myös Pohjois-Suomessa, jossa kasvava kysyntää näkyy myös rekrytointeina.

Kasvanut kysyntä näkyy rekrytointeina 

Pohjoisessa lomaillaan vielä osin, mutta arki odottaa jo kulman takana. Uusien projektien ohella se tarkoittaa myös rekrytointeja, sillä kysynnän kasvu heijastuu vahvasti myös tuotannon puolelle. “Tällä hetkellä meillä on 18 vakituista työntekijää täällä pohjoisen alueella. Tarkoituksena olisi löytää muutamia osaavia tekijöitä niin Ouluun, Rovaniemelle kuin Pohjanmaallekin. Uusien tekijöiden myötä vastaamme kasvavaan kysyntään, ja samalla myös reissuvalmiutemme vahvistuu entisestään,” Korpi kertoo. 

“Tämä on sillä tavalla mukavaa työtä, että työ itsessään sisältää varsin monenlaista tekemistä ja lisäksi pääsee myös reissaamaan.  Aiempi rakennusalan kokemus ei ole välttämätöntä, sillä haemme ensi sijassa oikean asenteen omaavia tekijöitä ja koulutamme itse kaikki uudet työntekijämme,” Ahokumpu kuvailee. 

Kolmen sairaalakohteen, sekä lukuisten muiden kohteiden kanssa riittää pohjoisen Nikkareilla tekemistä. Keskustelussa esiin nousee myös Rovaniemellä parhaillaan käynnissä oleva kerrostalotyömaa, jonka tiimoilta näyttäisi syntyvän jälleen uusia kumppanuussuhteita.  “Ennen kaikkea olen iloinen huomatessani, että meidän erikoistuneiden osaajien ammattitaitoon luotetaan, ja olemme saaneet monia uusia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on mukava työskennellä.” Korpi tiivistää.  

» Takaisin