Tutkimusten mukaan suurin osa suomalaisista haluaisi asua pientalossa. Myös kiinnostus omakotitaloasumista kohtaan on jälleen nousussa, ja etenkin erilaisten valmiiden talopakettien rakennusmäärät ovat viimevuosina kasvaneet räjähdysmäisesti. Niin kutsuttujen satelliittikaupunkien kasvu luo osin haasteita, mutta ennen kaikkea uusia mahdollisuuksia. Näistä keskusteltiin yhdessä Mestarinikkareiden myyntijohtaja Petri Olkkosen kanssa. 

Omakotirakentamisen teollistuminen luo uusia mahdollisuuksia 

Omakotitaloasumiseen kohdistuvaa kiinnostusta voitaisiin nimittää jo eräänlaiseksi trendiksi, sillä niin merkittävästi omakotitalokohteiden kysyntä on viimeisten vuosien aikana pandemian avittamana kasvanut. Ainakaan toistaiseksi tämä ei kuitenkaan ole näkynyt omakotitalojen rakennusmäärien merkittävänä kasvuna. ”Huomionarvoista on se, että omakotitalojen rakennusmäärät ovat pysyneet melko tasaisina, mutta erilaisten talopakettien suhteellinen osuus on puolestaan kasvanut räjähdysmäisesti,” Olkkonen avaa tilannetta.  

Nykyisellään yli puolet uusista omakotitaloista rakennetaan jonkinlaisen talopaketin pohjalta, ja näistä jo noin kolmannes toimitetaan niin sanotusti avaimet käteen -pakettina. Kehityskulkua selittää viimevuosina tapahtunut talonrakennustuotannon teollistuminen. ”Omakotitalojen teollinen tuotanto on luonut asumiseen täysin uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi he, jotka eivät itse halua rakennusprojektiin ryhtyä, voivat nyt rakennuttaa unelmiensa kodin talopaketin avulla. Teollisen tuotannon etuina mainittakoon myös prosessin kustannustehokkuus,” Olkkonen kuvailee. 

Nikkarit on työskennellyt pientalokohteiden parissa vuodesta 2006 lähtien.

Nikkareilla hyvät valmiudet pientalokohteiden toteuttamiseen 

Kiinnostus erilaisia talopakettikokonaisuuksia kohtaan on huomattu myös Nikkareilla, jossa pientalopuolen kysyntä on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. ”Meille tämä on ihanteellinen tilanne, sillä koen, että meillä on pientalopuolelle paljon annettavaa,” Olkkonen kertoo. ”Olemme työskennelleet pientalorakentamisen parissa vuodesta 2006 lähtien, ja tänä aikana olemme kehittäneet nimenomaan pientalokohteisiin soveltuvan tehokkaan työskentelykonseptin. Nyt kysynnän kasvaessa pääsemme siis hyödyntämään tätä entistäkin suuremmissa määrissä,” Olkkonen täsmentää. 

”Koen, että meillä on pientalopuolelle paljon annettavaa.” 

Petri Olkkonen, myyntijohtaja

Pientalokohteissa Nikkareille tavallisimpia töitä ovat monipuoliset sisustus- ja viimeistelytyöt, kuten listoitukset, oviasennukset sekä saunan sisustukset. Pientalokohteet toteutetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, eli erillistä kuluttajamyyntiä Nikkareilla ei ole. Näissä kohteissa loppuasiakas on kuitenkin usein itse mukana projektissa, ja näin ollen urakan luonne poikkeaa jokseenkin esimerkiksi uudiskohdeurakoinnista. 

”Oman kodin rakentaminen tai rakennuttaminen on ihmisille yleensä yksi elämän merkittävimmistä projekteista. Se asettaa luonnollisesti myös meille uusia vaatimuksia, joihin olemme paneutuneet pientaloasentajiemme perehdytyksessä,” Olkkonen kertoo. ”Nämä viimeistelytyöt ovat myös sellaisia, että ne näkyvät loppuasiakkaalle hyvin selvästi, ja niillä on suuri merkitys syntyvän kokonaisuuden kannalta. Tässä meidän konseptoitu työskentelymalli toimii erinomaisesti edukseen ja valtakunnallisen asentajaverkostomme ansiosta voimme toteuttaa pientaloprojekteja hyvinkin laajalla skaalalla. Projektien määrän kasvaessa pääsemme siis hyödyntämää kokemustamme ja voimme osaltamme vastata asuntomarkkinoilla vallitsevaan kysyntään.” 

Pientalokohteissa Nikkarit työskentelevät monipuolisesti erilaisten sisustus- ja viimeistelytöiden parissa.

Oma rauha palveluiden läheisyydessä viehättää 

Oma rauha, piha ja vapaus ovat esimerkkejä niistä asioista, joita omakotiasumisessa pääsääntöisesti arvostetaan. Asuminen halutaan kuitenkin sijoittaa suurten kaupunkien tai kasvukeskuksien läheisyyteen, jotta esimerkiksi palvelut sekä työ- ja harrastusmahdollisuudet säilyvät toivotulla tasolla. ”Niin kutsuttujen satelliittikaupunkien määrä tulee varmasti lisääntymään entisestään. Pääkaupunkiseudulla muuttoliike suuntautuu voimakkaasti kehyskuntiin, ja samanlaista liikehdintää on havaittavissa myös esimerkiksi Turun ja Tampereen suunnalla,” Olkkonen kertoo. 

Tonttien puute tai niiden korkeat hinnat vaikuttavat osaltaan siihen, että kasvukeskuksista suunnataan nyt kohti väljempiä seutuja. ”Kehyskaupunkien etuna on tonttien huokeampi hinta, ja kiinteistön arvo säilyy usein hyvällä tasolla. Itse pidän huolestuttavana sitä, kuinka julkinen liikenne pysyy mukana tässä kehityskulussa. Omakotitaloalueita ei voida rakentaa täysin yksityisautoilun varaan, vaan julkista liikennettä on kehitettävä ja esimerkiksi liityntäpysäköintien määrää kasvatettava,” Olkkonen toteaa. 

”Kaiken kaikkiaan kyseessä on mielestäni varsin positiivinen muutostrendi niin rakennusalan kuin myös asumisenkin näkökulmasta katsottuna. Teollisen rakentamisen kasvun myötä oikeastaan kaikki voittavat,” Olkkonen hymyilee. ”Kyllähän kysynnän kasvu aina luo haasteita, mutta kuten sanottu meillä on vuosien aikana hiottu konsepti sekä valtakunnallinen asentajien verkosto takanamme. Olemme valmiita vastaamaan haasteeseen,” Olkkonen tiivistää.  

Lähde: Protoomo Oy, 2020. Asumisen ihanteet Suomessa: tutkimusraportti.

» Takaisin